UVODNE INFORMACIJE

Storck Croatia d.o.o. zaštitu vaših osobnih podataka shvaća krajnje ozbiljno te ih prikuplja, obrađuje i koristi u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Ova se politika temelji na primjenjivom relevantnom zakonodavstvu, a osobito na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; u nastavku: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

U ovoj politici o zaštiti podataka (dalje u tekstu: “Politika”) utvrđuje se način prikupljana vaših osobnih podataka, svrha u koju se prikupljaju i način na koji se štite. U Politici se navode i objašnjenja u vezi s mogućim prijenosom vaših osobnih podataka i s vašim pravima u tom pogledu.
1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Ova se Politika primjenjuje na sve osobne podatke koje društvo STORCK CROATIA D.O.O., Radnička 34a, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: ”Storck Croatia”, “mi”, “nas”) prikuplja i pohranjuje.

Društvo Storck Croatia d.o.o. je kao voditelj obrade osobnih podataka odgovorno za obradu i pohranjivanje vaših osobnih podataka.

Imate li pitanja? Kontaktirajte nas!

Ako imate bilo kakvih pitanja u pogledu primjene ove Politike ili ostvarivanja svojih prava koja iz nje proizlaze, slobodno nam se obratite na bilo koji od navedenih kontakata:

a) e-pošta: dataprotection@hr.storck.com
b) telefon: +385 (1) 5634 880
c) STORCK CROATIA D.O.O., Radnička 34a, 10000 Zagreb, predmet "Zaštita osobnih podataka".
2. PODRUČJE PRIMJENE POLITIKE
Ova se politika odnosi na:

a) korištenje naše internetske stranice https://www.storck.hr/hr/ (dalje u tekstu: “internetska stranica”),
b) odgovaranje na vaše upite telefonom, e-poštom ili preko internetskih obrazaca,
c) narudžbe naših proizvoda,
d) korištenje društvenim mrežama preko internetskih dodataka koje na svojim stranicama nudi Storck Croatia,
e) sudjelovanje u našim nagradnim igrama i natječajima.
3. DEFINICIJE
U nastavku se navode osnovne definicije koje se koriste u Politici.

Osobni podaci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (na primjer ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj i identifikatori koji su specifični za fizički, psihički, genetski, ekonomski, mentalni, kulturni ili socijalni identitet pojedinca itd.).

Voditelj obrade znači svaka pravna ili fizička osoba koja utvrđuje svrhu i način obrade vaših osobnih podataka.

Izvršitelj obrade znači svaka pravna ili fizička osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Obrada znači prikupljanje, pohranjivanje i pristupanje osobnim podacima, kao i svi drugi oblici njihove uporabe.

EGP znači Europsko gospodarsko područje, kojim su obuhvaćene sve države članice Europske unije , Island, Norveška i Lihtenštajn.
4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s unaprijed utvrđenom svrhom. Prilikom obrade podataka vodimo računa o tome da prikupljamo samo one podatke koji su nam u tu svrhu zaista potrebni. O svrsi u koju se obrađuju osobni podaci više možete pročitati u odjeljku 5.3. Politike.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada nam ih dostavite (npr. korištenjem našim internetskim stranicama, postavljanjem upita putem e-pošte, telefona, ili pismenim putem na našu adresu ili na bilo koji drugi način putem kojega nam dostavite svoje osobne podatke).

Vaše osobne podatke prikupljamo i putem javno dostupnih evidencija podataka.
5.1 Osobni podaci koje prikupljamo
Storck Croatia prikuplja sljedeće podatke o vama:

a) osnovne identifikacijske podatke (ime, prezime, adresa),
b) osnovne kontaktne podatke (telefonski broj, e-poštu),
c) podatke koji su potrebni za organizaciju nagradnih igara ili natječaja (s obzirom na to da organiziramo razne nagradne igre / natječaje, u zasebnoj obavijesti bit ćete obaviješteni o tome koja se vrsta osobnih podataka bude obrađivala u svrhu organizacije nagradnih igara / natječaja),
d) podatke o vašim uređajima koje prikupljamo kada se koristite našom internetskom stranicom (prikupljamo vašu IP adresu, vrstu i opseg sadržaja koji ste posjetili te datum i vrijeme posjeta) – te podatke prikupljamo korištenjem kolačića,
e) podatke koji su nam potrebni za obradu narudžbi naših proizvoda od strane pravnih osoba (kontaktni podaci, ime, prezime, adresa e-pošte),
f) podatke koji su nam potrebni za obradu narudžbi naših proizvoda koje smo zaprimili od fizičkih osoba (ime, prezime, adresa e-pošte).

Podaci iz točke d) dobivaju se na temelju vašeg korištenja internetskom stranicom, ali korištenje stranicom moguće je i bez pružanja osobnih podataka. U svakom slučaju, niste obvezni koristiti se internetskom stranicom, kao ni pružati osobne podatke. Pružanje osobnih podataka isto tako nije potrebno za sklapanje ugovora. U slučaju da ne pružite osobne podatke, nećete snositi nikakve negativne posljedice, no postoji mogućnost da nećete biti u mogućnosti koristiti se određenim posebnim značajkama internetske stranice.
5.2 Pravna osnova za obradu
Vaše podatke obrađujemo samo onda kada za to imamo odgovarajuću pravnu osnovu. Zakon propisuje više vrsta pravnih osnova:

a) obrada na temelju ugovora; vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za zaključenje i izvršavanje ugovora;
b) obrada na temelju privole; vaše osobne podatke možemo obrađivati kada nam za to date svoju privolu. Kada se obrada temelji na privoli, vodimo računa o tome da dobijete sve nužne informacije za donošenje odluka. Isto tako, tu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku;
c) obrada na temelju legitimnog interesa; vaše osobne podatke možemo obrađivati kada za to imamo legitiman interes. Informacije o tome kada obrađujemo vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa dostupne su u Odjeljku 5.3. ove Politike. U slučaju te obrade, imate pravo na prigovor (za više o tom pravu pogledajte Poglavlje 10. Politike);
d) zakonski obvezna obrada osobnih podataka. Vaši osobni podaci mogu se obrađivati kada je to zakonski obvezno (npr. porezno zakonodavstvo nalaže pohranjivanje izdanih računa); te osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonodavnim odredbama.

Je li pružanje osobnih podataka obvezno?

Pružanje osobnih podataka obvezno je samo u nekim slučajevima, u prvom redu kada je obrada osobnih podataka zakonski obveza (više o tome navodi se u navedenoj točki d)).

Kada nam osobne podatke pružite na temelju ugovora (navedena točka a)), pružanje takvih podataka se smatra dobrovoljnim. U slučaju da nam ne pružite svoje osobne podatke koji su nam potrebni za sklapanje ili izvršenje ugovora, ne možemo vam jamčiti sklapanje i izvršenje ugovora.

Kada nam osobne podatke date na temelju privole (navedena točka b)), pružanje takvih podataka se uvijek smatra dobrovoljnim. U slučaju da nam ne date privolu, osobni podaci se neće obrađivati, zbog čega nećemo biti u mogućnosti pružiti vam određene usluge (uključujući sudjelovanje u nagradnim igrama / natječajima).
5.3 Svrha obrade osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo u svrhe koje su unaprijed utvrđene, točno određene i zakonite. Društvo Storck Croatia neće obrađivati vaše osobne podatke na načine koji su nespojivi s tim svrhama.

Svrhe u koje koristimo vaše osobne podatke utvrđene su u popisu u nastavku, a koristiti ih možemo u jednu ili više svrha. U slučaju da postoji potreba za dodatnom obradom osobnih podataka, o tome ćemo vas unaprijed obavijestiti i pritom po potrebi tražiti vašu privolu.

Popis svrha u koje se osobni podaci obrađuju:

a) zaprimanje i obrada narudžbi naših proizvoda;
b) komunikacija u vezi s vašim upitima, neovisno o tome je li upit upućen e-poštom, običnom poštom, ili telefonom. S vama komuniciramo na temelju našeg legitimnog interesa da s vama efektivno komuniciramo i promičemo uspješno poslovanje društva;
c) komunikacija s korisničkom službom u vezi naših proizvoda putem internetskog obrasca dostupnog na našoj stranici (https://www.storck.hr/hr/kvaliteta/). Ta komunikacija zasniva se na našem legitimnom interesu da efektivno komuniciramo i promičemo uspješno poslovanje društva;
d) izrada statističkih analiza; vaše osobne podatke obrađujemo radi statističke analize naše internetske stranice, što nam omogućuje optimizaciju internetske stranice. Te analize se izrađuju na temelju našeg legitimnog interesa da pružimo intuitivne i korisne internetske stranice. Obrada se odvija preko našeg ugovorenog voditelja obrade, koji statističke podatke prikuplja preko kolačića (npr. malih tekstovnih datoteka na vašem računalu) koji nam omogućuju da se upoznamo s vašim internetskim preglednikom. Prikupljeni podaci obrađuju se u agregatnom i anonimnom obliku, što onemogućuje identifikaciju pojedinca. Takvi nam podaci omogućuju da se konstantno poboljšavamo i svoju stranicu na najbolji mogući način prilagođavamo potrebama i interesima naših korisnika;
e) digitalni marketing; podatke prikupljamo korištenjem kolačića, a njihovu obradu vrši naš ugovaratelj. Vaše osobne podatke za digitalni marketing obrađujemo isključivo na temelju vaše prethodne privole koju ćemo od vas tražiti prilikom vaše prve posjete stranice. Svoju privolu možete opozvati bilo kada kontaktirajući nas na dataprotection@hr.storck.com;
f) prijenos osobnih podataka trećim stranama; vaše osobne podatke pružamo trećim stranama kada je to potrebno radi ostvarivanja svrhe obrade. Više o tome možete pročitati u Poglavlju 7. Politike;
g) naplata tražbina, zaštita naših prava i rješavanje sporova;
h) organizacija nagradnih igara i natječaja; prilikom organizacije nagradnih igara / natječaja moramo obrađivati vaše osobne podatke. Obrađujemo ih isključivo na temelju vaše privole koju možete opozvati u bilo kojem trenutku. Detaljnije informacije o tome koje podatke prikupljamo za svaki nagradni natječaj, kao i o razdoblju njihova zadržavanja, možete pronaći u zasebnoj obavijesti priloženoj svakom nagradnom natječaju.
5.4. Razdoblje zadržavanja osobnih podataka
U ovom poglavlju utvrđujemo rok zadržavanja vaših osobnih podataka. U Storck Croatiji osobne podatke zadržavamo u skladu s odredbama mjerodavnog zakona i u okviru roka utvrđenog u popisu koji slijedi, i to:

a) isključivo na razdoblje koje je krajnje nužno za ostvarivanje svrhe u koju se podaci obrađuju ( u pogledu svrha u koje obrađujemo osobne podatke, molim vas da pročitate odjeljak 5.3. Politike);
b) na razdoblje propisano zakonom (neovisno o području iz kojega proistječe);
c) na razdoblje nužno za ispunjenje ugovora, što uključuje razdoblja jamstva i rokove u kojima je moguće naplatiti bilo kakvo potraživanje na temelju sklopljenog ugovora (npr. 5 godina nakon ispunjenja ugovornih obveza);
d) osobne podatke koje prikupljamo na temelju vaše privole pohranjujemo trajno ili dok je ne opozovete. Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku. Za više informacija o privoli i njezinu opozivu pročitajte Poglavlje 10. Politike.. Podatke koje prikupljamo na temelju privole može se izbrisati i bez vašeg opoziva ako je ispunjena svrha u koju su se prikupljali (npr. podaci koje nam pružite radi sudjelovanja u nagradnoj igri / natječaju prikuplja se na temelju privole. Kad se nagradna igra/natječaj privede kraju, podaci se brišu jer je svrha u koju su se prikupljali ispunjena, tj. igra/natječaj je priveden kraju i nagrade su dodijeljene).

Nakon isteka razdoblja zadržavanja za određene osobne podatke, ti se podaci brišu te stoga njihov povrat više neće biti moguć.
6 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke pažljivo štitimo kako bismo izbjegli njihovo nezakonito ili neodobreno obrađivanje ili pristupanje njima te njihov slučajan gubitak, uništenje ili oštećenje. Sigurnosne mjere koje primjenjujemo odabiru se na temelju procjene učinka naše obrade na vašu privatnost, uzimajući pritom u obzir naše tehnološke mogućnosti, ali i trošak provedbe specifične mjere.

U sigurnosne mjere koje koristimo radi zaštite vaših osobnih podataka posebno se ubraja:

a) održavanje našeg hardvera i softvera, uključujući redovita ažuriranja,
b) izrada sigurnosnih kopija koje se pohranjuju na siguran način,
c) korištenje sigurnosne internetske metode prijenosa pod nazivom prijenos SSL, a koju možete prepoznati na temelju dodanog slova „s“ putanji URL (umjesto „http“ stoji „https“),
d) ograničen pristup osobnim podacima koje obrađujemo,
e) treće strane kojima pružamo osobne podatke pažljivo se provjeravaju i nadgledaju, što uključuje i redovite revizije,
f) izobrazba naših zaposlenika koji u svojemu radu obrađuju osobne podatke i pravilno nadgledanje podataka,
g) prilikom obrade podataka provodimo i unutarnje i vanjske provjere kako bismo pružili što veću razinu sigurnosti za podatke koje obrađujemo,
h) za slučajeve kršenja zaštite osobnih podataka uveli smo odgovarajuće protokole kako bismo spriječili, odnosno ograničili štetu.

U slučaju povrede osobnih podataka, o tome ćemo bez odgađanja obavijestiti regulatorno tijelo. Agencija za zaštitu osobnih podataka nadležno je tijelo za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj. Više o tom tijelu možete saznati na njegovoj internetskoj stranici: https://azop.hr/.

Ako postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela prilikom kršenja odredbi o zaštiti osobnih podataka, o tome ćemo bez odgađanja obavijestiti policiju i nadležna tijela.

Dođe li do povrede osobnih podataka koja može predstavljati velik rizik za prava i slobode pojedinaca, o tome ćemo vas smjesta obavijestiti.
7 PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
U određenim slučajevima vaše osobne podatke možemo prenositi na treće strane koje se navode u ovom poglavlju. To radimo isključivo onda kada je to nužno za ispunjenje svrhe u koju su ti podaci prikupljeni.

Svaka treća strana kojoj prenosimo osobne podatke može ih obrađivati isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Isto tako, svaka treća strana pridržava se mjerodavnog prava i odredbi ove Politike. Naš odnos s trećim stranama dodatno je pojašnjen u okviru Ugovora.

Treće strane kojima možemo prenositi vaše osobne podatke navode se u nastavku:

1. Treće strane unutar Grupe Storck, u kojima Storck Croatia posluje.
2. Vanjski izvršitelji obrade koji nam pružaju određene usluge (knjigovodstvo, odvjetnički uredi, marketinške firme itd.)
3. Kada postoji zakonska obveza (npr. porezna tijela, sudovi itd.)

Vaše osobne podatke možemo pružati trećim strana (gore navedenim) izvan Europskog gospodarskog područja u kojima se odvija obrada osobnih podataka. U slučaju takvog pružanja osobnih podataka izvan Europskog gospodarskog područja, poduzet ćemo dodatne utvrđene mjere kako bismo osigurali zaštitu vaših osobnih podataka.

Takve se mjere u prvom redu odnose na sporazume s trećim stranama o uvođenju obvezujućih pravila u području zaštite osobnih podataka, provjeru toga je li uveden odobreni mehanizam za certifikaciju s trećim stranama koji ispunjava naše standarde zaštite osobnih podataka, kao i na preuzimanje relevantnih ugovornih obveza kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
8 POVEZNICE NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA
Namjerno ne koristimo bilo kakve dodatke na naše web stranice koji prilikom učitavanja web stranice prenose osobne podatke. Naša web stranica sadrži samo poveznice na društvene mreže (npr. Facebook i Twitter). Primjerice kada posjetite našu web stranicu, osobni podaci se neće prenjeti na povezane društvene mreže. Ako ipak kliknete poveznicu na neku od društvenih mreža, možda će se neke informacije (npr. naziv preglednika) prenijeti pružateljima društvenih mreža - kao što se događa i preko bilo koje druge internetske poveznice. U slučaju da imate korisnički račun na društvenoj mreži na koji ste prijavljeni, može se dogoditi da se tom korisničkom računu izravno dodijeli posjet našoj web stranici. To možete spriječiti tako da se odjavite prije nego što kliknete na poveznicu. Imajte na umu da nemamo utjecaja na sadržaj povezanih web stranica i obradu podataka koji se tamo događaju. Svrha i opseg prikupljanja podataka, obrada i upotreba podataka na društvenim mrežama kao i mogućnosti postavljanja zaštite vaše privatnosti mogu se naći u podacima o zaštiti podataka odgovarajućeg davatelja usluga. Možete ih pronaći ovdje:

a) Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
b) Twitter: https://twitter.com/en/privacy
c) Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
9 KOLAČIĆI
Kada posjećujete našu stranicu, moguće je da vaše računalo pohranjuje kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se s internetskog servera šalju u vaš preglednik i koje se pohranjuju na tvrdom disku vašeg računala. To nam omogućuje da ponovno identificiramo posjet s vašeg internetskog preglednika. Na taj način ostvarujemo bolju operativnost internetske stranice i na primjer izrađujemo internetske analize. Većina preglednika podešena je da automatski prihvaća kolačiće. U svojem pregledniku kolačiće možete deaktivirati i u bilo kojem trenutku ih obrisati. Željeli bismo vas obavijestiti da je bez uporabe kolačića funkcionalnost naše stranice ograničena. U slučaju da želite onemogućiti internetsko praćenje, u svojem pregledniku možete deaktivirati pohranjivanje određenih kolačića. Dodatne informacije o tome dostupne su u izborniku Pomoć vašeg preglednika.
10 PRAVA POJEDINCA
Kada je riječ o obradi vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava opisana u nastavku:

10.1 pristup osobnim podacima: od društva Storck Croatia možete zatražiti informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke i ako da, možete zatražiti pristup podacima i informacijama o njihovoj obradi (koji se podaci obrađuju i otkuda potječu);
10.2 ispravak osobnih podataka: od društva Storck Croatia možete zatražiti ispravak ili dopunu svojih nepotpunih ili netočnih podataka koje obrađujemo;
10.3 ograničenje obrade osobnih podataka: od društva Storck Croatia možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka (npr. prilikom provjere točnosti ili potpunosti svojih osobnih podataka);
10.4 brisanje osobnih podataka: od društva Storck Croatia možete zatražiti brisanje osobnih podataka (ne možemo izbrisati osobne podatke koje obrađujemo temeljem zakonskih obveza ili na temelju ugovornih obveza);
10.5 ispis osobnih podataka: od društva Storck Croatia možete zatražiti da vam vaše osobne podatke koje ste nam pružili stavi na raspolaganje u strukturiranom, čitljivom i informatički kompatibilnom formatu;
10.6 opoziv privole: privolu za korištenje vašim osobnim podacima, koje koristimo i obrađujemo na temelju vaše privole, možete opozvati u bilo kojem trenutku. Privola se može opozvati na bilo koji način određen u Poglavlju 2. ove Politike. Opoziv privole nema negativnih posljedica, ali Storck Croatia tada više neće biti u mogućnosti pružati vam određene usluge;
10.7 prigovor na obradu osobnih podataka: imate pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka kada se ta obrada odvija izravno u marketinške svrhe ili ako se trećim stranama podaci pružaju izravno u marketinške svrhe. Prigovor možete podnijeti i kada se vaši podaci koriste u izravne marketinške svrhe u okviru individualiziranih ponuda ili ponuda po mjeri („profiliranje“). Prigovor možete podnijeti na bilo koji način opisan u Poglavlju 2. ove Politike;
10.8 pravo na prijenos podataka: imate pravo zatražiti ispis osobnih podataka koje ste nam ustupili. Te ćemo vam podatke staviti na raspolaganje u strukturiranom, čitljivom i informatički kompatibilnom formatu. Te podatke imate pravo ustupiti nekom drugom voditelj obrade za kojega se odlučite. Ako je to tehnički izvedivo, možete zatražiti da se vaši podaci prenesu izravno drugom voditelju obrade.

Kontakti za ostvarivanje vaših prava

Ako imate ikakvih pitanja u pogledu uporabe ove Politike ili u pogledu ostvarivanja svojih prava koja iz nje proizlaze, molimo vas da nas kontaktirate putem bilo kojeg od navedenih kontakata:
e-pošta: dataprotection@hr.storck.com
telefon: +385 (1) 5634 880
STORCK CROATIA D.O.O., Radnička 34a, 10000 Zagreb, predmet "Zaštita osobnih podataka".

Imate pravo podnošenje prigovra regulatornom tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka -Agenciji za zaštitu osobnih podatka.

Društvo Storck Croatia si kao prioritet postavlja cjelovitost obrađenih osobnih podataka i njihovu ažuriranost. Molimo vas da nas na bilo koji od navedenih kontakata obavijestite o bilo kakvim promjenama u svojim osobnim podacima. Za ispravak ili potpunu izmjenu vaših osobnih podataka pobrinut ćemo se u najkraćem mogućem roku.

U slučaju da se odlučiti ostvarivati neko od svojih prava, od vas možemo zatražiti dodatne informacije (poput imena, prezimena, adrese e-pošte), i to kako bismo vas mogli identificirati. Dodatne podatke tražit ćemo samo onda kada podaci koje ste nam dostavili nisu dostatni za pouzdanu identifikaciju (npr. ako primimo nepotpisanu e-poštu, a tu adresu nemamo u svojoj bazi podataka, od vas ćemo zatražiti dodatne informacije kako bismo utvrdili hoćemo li obrađivati vaše osobne podatke i ispuniti vaš zahtjev). Time želimo spriječiti neodobrenu obradu ili pristup osobnim podacima drugih pojedinaca zbog nepotpune identifikacije.
11 ZAVRŠNE ODREDBE
Društvo Storck Croatia ovu Politiku možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku. Najnovija verzija politike uvijek će biti dostupna na našoj internetskoj stranici. Korištenjem naše internetske stranice utvrđene u ovoj Politici i nakon što se donese nova verzija politike, prihvaćate njezine odredbe.