Pravna obavijest

STORCK CROATIA D. O. O.
Radnička 34a
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385 1 563 4880
E-pošta: info@hr.storck.com
Pravna ili trgovačka registracija:
Trgovački sud (sjedište): Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta (MBS): 080770023
Osobni identifikacijski broj (OIB): 72907903783
Direktori:
Urša Fečur
Michael Zink
Autorska prava:
© Autorska prava 2019, STORCK CROATIA D. O. O., Hrvatska
Sva prava pridržana.
Sadržaj ove internetske stranice podložan je zaštiti autorskih prava i ostalim vlasničkim pravima. To se osobito odnosi na tekstove, slike, grafiku, audio ili videodatoteke i njihov raspored na internetskoj stranici. Ako nije drugačije navedeno, svi zaštitni znakovi na internetskim stranicama tvrtke Storck zaštićeni su zakonima o zaštitnim znakovima.

Korištenje bilo kojeg materijala s ove internetske stranice zahtijeva izričitu pisanu prethodnu suglasnost tvrtke STORCK CROATIA D. O. O.
Realizacija internetske stranice
denkwerk GmbH